Nevíte si rady?
Volejte 777 888 278

Ponap s.r.o.

Kancelářské potřeby a ostatní služby:
Tř. 1. Máje 504/7
690 02 Břeclav
Mob.: 777 888 278

Obalový materiál:
Libušská 49/183
142 00 Praha 4 – Libuš
Mob.: 777 658 784


tel./fax: +420 519 325 333
email: ponap@ponap.cz


Chráněná dílna

Náhradní plnění v roce 2017

Již druhým rokem prosakují informace o připravovaných opatřeních, která povedou k omezení přefakturací a „nestandardních“ forem náhradního plnění.

Současný stav

Od roku 2012 platí beze změn znění § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a navazující obsah prováděcí vyhlášky č. 518/2004 Sb., konkrétně § 18.

Pro zaměstnavatele s více než 25 zaměstnanci platí 4% povinný podíl, který mohou splnit zaměstnáním OZP, odvodem nebo odběrem „náhradního plnění“.

  • Za každou nezaměstnanou OZP je třeba odebrat v roce 2017 náhradní plnění v hodnotě 7 násobku průměrné mzdy za 1. ‑ 3. kvartál roku 2016 – tedy v hodnotě 189 000 Kč bez DPH.
  • Zaměstnavatel s více než 50 % OZP může v roce 2017 nabízet a potvrzovat náhradní plnění pouze v případě, že byl v roce 2016 zaměstna­vatelem více než 50 % OZP.
  • Poskytovatel náhradního plnění může v roce 2017 poskytnout náhradní plnění maximálně ve výši 36×27 000 Kč x průměrný počet OZP zaměstnaných v roce 2016.
  • Jednomu odběrateli může poskytovatel potvrdit v roce 2017 náhradní plnění maximálně ve výši 7×27 000 Kč x průměrný počet OZP zaměstnaných za rok 2016.

Vzhledem k portfoliu zaměstnavatelů s více než 50 % OZP, mezi nimiž výrazně převažují mikropodnikatelé a malí podnikatelé, (průměrný počet zaměstnaných OZP u ZZP, kteří zaměstnávají více než 50 % OZP, je okolo 11 osob), doporučujeme odběratelům náhradního plnění, aby věnovali pozornost zejména potvrzením od velmi malých dodavatelů, kteří se zabývají převážně obchodní činností.

Oficiální informace jsou k dispozici na odkazu MPSV ČR

Očekávané změny v roce 2017

Za tohoto stavu probíhají již od roku 2015 jednání, v nichž došlo ke shodě na návrhu novel zákona, které by měly přinést následující změny:

  • Zavedení systému elektronické evidence náhradního plnění s minimálními požadavky na odběratele, umožňujícího 100% kontrolu dodržení zákonem stanovených limitů.
  • Nahrazení formulace „vymezení chráněných pracovních míst“ formulací „uznání zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 50 % OZP“. Takový zaměstnavatel je oprávněn k čerpání státní podpory a současně k poskytování náhradního plnění.
  • Dílčí snížení celkového limitu z 36 násobku na 28 násobek dle § 81 zákona o zaměstnanosti.

Vzhledem ke komplikacím při předkládání a projednávání návrhů uvedených novel v roce 2016 v případě schválení nelze předpokládat účinnost dříve než v polovině roku 2017. Vzhledem k povaze nástroje a k parametrům vztahujícím se k ročním hodnotám a vzhledem k nutnosti vytvořit technické prostředí pro systém elektronické evidence tedy předpokládáme jejich plnou účinnost až od 1. 1. 2018.

Přepočtený stav zaměstnanců spol. PONAP s.r.o. za 4. čtvrtletí 2017 – 34,49

Potvrzení náhradního plnění 2016 ke stažení

Oficiální katalog chráněných dílen autorizovaný úřadem práce (zadejte naše IČ 27746992)

zpět

Mapa webu | Kontakty | Obchodní podmínky | O společnosti
Copyright © 2009-2018 Ponap s.r.o. | Realizace IDEAS DESIGN