Nevíte si rady?
Volejte 777 888 278

Ponap s.r.o.

Kancelářské potřeby a ostatní služby:
Tř. 1. Máje 504/7
690 02 Břeclav
Mob.: 777 888 278

Obalový materiál:
Libušská 49/183
142 00 Praha 4 – Libuš
Mob.: 777 658 784


tel./fax: +420 519 325 333
email: ponap@ponap.cz


Chráněná dílna

Náhradní plnění v roce 2018

Od 1. 10. 2017 nabývá účinnosti novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“), která stanovuje, že dodavatel, tj. zaměstnavatel více než 50 % osob se zdravotním postižením, může dodat tzv. náhradní plnění pouze v případě, že nejpozději do 30 kalendářních dnů od jeho zaplacení vloží údaje uvedené níže do elektronické evidence vedené Ministerstvem práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“).

Dodavatel bude do evidence zadávat následující údaje:

– průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením za předchozí kalendářní rok pro účely výpočtu limitu stanoveného podle § 81 odst. 3 zákona o zaměstnanosti,

– průměrné čtvrtletní přepočtené počty zaměstnanců v daném kalendářním roce pro účely zjištění splnění podmínky zaměstnávání 50 % osob se zdravotním postižením,

– identifikační údaje dodavatele a odběratele,

– cenu dodaných výrobků, služeb či realizovaných zakázek bez DPH (jedná se o částku započitatelnou do náhradního plnění; může být i nižší než hodnota na faktuře pokud se dodavatel s odběratelem dohodli např. na započítání nižší částky)

– datum dodání výrobků, služeb nebo realizace zakázek,

– číslo dokladu, jímž byla vyúčtována dodávka výrobků, služeb nebo zakázek,

– datum zaplacení odebraných výrobků, služeb nebo realizovaných zakázek.

Průměrný přepočtený počet osob se zdravotním postižením za rok 2018 spol. PONAP s.r.o.

Přepočtený počet osob se zdravotním postižením za I čtvrtletí 2018 32,51 osob
Přepočtený počet osob se zdravotním postižením za II čtvrtletí 2018 34,72 osob
Přepočtený počet osob se zdravotním postižením za III čtvrtletí 2018 31,85 osob
Přepočtený počet osob se zdravotním postižením za IV čtvrtletí 2018 30,42 osob

Průměrný přepočtený počet osob se zdravotním postižením za rok 2018 32,46 osob
Procentuální podíl zaměstnanců OZP na celkovém počtu zaměstnanců 121,28 %

Potvrzení náhradního plnění 2018 ke stažení

Oficiální katalog chráněných dílen autorizovaný úřadem práce (zadejte naše IČ 27746992)

zpět

Mapa webu | Kontakty | Obchodní podmínky | O společnosti
Copyright © 2009-2019 Ponap s.r.o. | Realizace IDEAS DESIGN