Nevíte si rady?
Volejte 777 888 278

Ponap s.r.o.

Kancelářské potřeby a ostatní služby:
Tř. 1. Máje 504/7
690 02 Břeclav
Mob.: 777 888 278

Obalový materiál:
Libušská 49/183
142 00 Praha 4 – Libuš
Mob.: 777 658 784


tel./fax: +420 519 325 333
email: ponap@ponap.cz


Sociální podnik

Principy sociálního podnikání

Naše podnikatelská činnost je směřována k ekonomické prosperitě, zkvalitnění životního prostředí a společenského kapitálu. Cílem společnosti je vytváření pracovních příležitostí a zlepšení kvality života sociálně znevýhodněných osob – osob se zdravotním postižením.

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Společnost PONAP s.r.o. zaměstnává minimálně 40% osob se zdravotním postižením, podporuje jejich pracovní realizaci a vytváří pro tyto osoby vhodné pracovní podmínky. Cílem společnosti je prostřednictvím svých aktivit naplnit a řešit otázky zvýšení zaměstnanosti a sociálního začleňování osob se zdravotním postižením do podnikatelského pracovního prostředí, zlepšit jejich ekonomickou stránku života a jejich kvalitu života z hlediska sociálního i psychologického. Z této strategie vyplývá struktura našich zaměstnanců.

V roce 2019 byl celkový počet zaměstnanců 45, z toho bylo 37 zaměstnanců OZP, 4 TZP a 4 zaměstnanci bez zdravotního postižení. Z celkového počtu zaměstnanců tedy více jak 91% tvoří zaměstnanci OZP.

Díky možnosti zkrácených úvazků byly přepočtené stavy za rok 2019 27.37 zaměstnanců celkem, z toho OZP + TZP 24,77 a poměr v přepočteném stavu byl 104,55% díky zaměstnancům TZP, kteří se pro tyto účely započítávají 3×.

Reinvestice zisku

Společnost PONAP s.r.o. se hlásí k tomuto principu tím, že hospodaření společnosti je podřízeno obecně prospěšnému cíli podniku uvedeném ve společenské smlouvě. Společnost se zavazuje, že reinvestuje dosažený zisk z hospodářské činnosti minimálně ve výši 51 % zpět do společnosti a tento reinvestovaný zisk bude sloužit pro další rozvoj podniku.

Naší prioritou je výstavba vlastní dílny a proto byly zisky za poslední roky investovány do koupě stavebního pozemku (2015) a vytvoření stavebního projektu (2018). V roce 2019 naše společnost dosáhla zisku 1 083 839,– Kč, který byl celý převeden na zvláštní účet a zachován pro budoucí výstavbu vlastních výrobních prostor a zázemí.

Podpora zaměstnanců

Zaměstnancům z cílové skupiny (OZP) je umožněno podílet se na rozhodování a vývoji společnosti. Zaměstnanci mají možnost podávat podněty a návrhy v rámci celkové firemní strategie prostřednictvím vedoucího pracovníka a také prostřednictvím účasti na pravidelných poradách. Zaměstnanci mohou využívat sociální poradenství, flexibilní změny pracovního režimu, vhodné úpravy pracoviště a vyhodnocení pracovního zatížení.

Našim zaměstnancům pravidelně zajišťujeme zvýšení kvalifikace prostřednictvím různých druhů vzdělávání, které jsou realizovány na základě individuálního plánu a konzultací s konkrétním zaměstnancem.

Průběžně poskytujeme našim zaměstnancům pohovory zaměřené na další rozvoj jejich potenciálu na trhu práce.

Podporujeme naše zaměstnance v jejich profesním i osobním rozvoji. Zajišťujeme profesní vzdělávání našich zaměstnanců z hlediska aktuálních nebo budoucích potřeb firmy. Díky nabídce prezenčních školení pomáháme svým zaměstnancům naplnit jejich potenciál prostřednictvím rozvoje nových dovedností.

Podporujeme vzdělávání účelové, pragmatické a zaměřené na efektivitu a využitelnost. Nabízíme profesní vzdělávání: kvalifikační, rekvalifikační a normativní.

Tato školení zajišťujeme ve spolupráci s neziskovou organizací Svaz tělesně postižených v České republice z.s. Školení probíhají na základě smlouvy v rozsahu 50 hodin ročně dle aktuálních potřeb zaměstnanců. Díky spolupráci se STP ČR můžeme zaměstnancům poskytovat profesní vzdělávání kvalifikační, rekvalifikační a normativní.

Vážíme si spolupráce a partnerství s neziskovou organizací Svaz tělesně postižených v České republice z. s. městské organizace Brno. Bez jejich znalosti v oblasti podpůrných a rozvojových programů pro OZP, podporou pestrého složení pracovních týmů z hlediska podpory rovných příležitostí, z hlediska handicapů aj., otevřenosti konzultacím a zpětné vazby, by naše aktivity nebyly dostatečně efektivní a nereagovaly by na aktuální potřeby společnosti.

Ochrana životního prostředí

Společnost PONAP s.r.o. usiluje o naplňování svých závazků vůči životnímu prostředí. Své podnikatelské aktivity plánuje a realizuje tak, aby jej co nejméně zatěžovala. Do těchto závazků patří například

  • Třídění odpadú, omezování množství netříděných odpadů, cílené upředňostňování recyklovatelných obalů před jednorázovými
  • Preference nákupů materiálů ve velkokapacitním balení, vratných nebo recyklovatelných obalech.
  • Maximální využívání a preferování elektronické komunikace, vystavování elektronických dokumentů a využívání on line video konferencí
  • Využívání ekologicky šetrných výrobků, používáním energeticky šetrných spotřebičů

Lokalizace, podpora místní ekonomiky a spolupráce s místními společnostmi

Většina našich zaměstnanců má trvalé bydliště v Břeclavi a blízkém okolí. V rámci kompletačních prací spolupracujeme hlavně s místními společnostmi v nejbližším okolí, jako například společnost Alca Plast s.r.o. (kompletace sanitární techniky), Otis Escalators s.r.o. (kompletace přípravků), VEXPA s.r.o. (kompletace pracovních oděvů a pomůcek) atd. Rovněž při nákupech materiálů a služeb upředňostňujeme lokální společnosti.

Aktualizace 2022

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Naše filosofie většinového zaměsznávání osob se zdravotním postižením se nemění a stále držíme procentuální podíl nad hranicí 100% díky započítávání osob s těžkým postižením 3×

Reinvestice zisku

V současné době všechen zisk reinvestujeme do stavby nového sídla a dílny.

Podpora zaměstnanců

Díky dokončování nové dílny mají možnost zaměstnanci plně se realizovat při plánování a úpravách nových prostor tak, aby měli maximální možný komfort a ergonomii při práci. Podporujeme zaměsznance v jejich infiviuálních potřebách, ať už se jedná o vzdělávání, či konkrétní pomoc v životní situaci

Ochrana životního prostředí

Díky přesunu do nového sídla bude naše společnost mnohem šetrnější k životnímu prostředí. Budeme využívat tepelná čerpadla na topení, instalovali jsme vsakovací nádrže na dešťovou vodu, máme větší možnosti třídění odpadů atd.

Lokalizace, podpora místní ekonomiky a spolupráce s místními společnostmi

I nadále spolupracujeme primárně se společnostmi v nejbližším okolí a tyto preferujeme

zpět

Mapa webu | Kontakty | Obchodní podmínky | O společnosti
Copyright © 2009-2022 Ponap s.r.o. | Realizace IDEAS DESIGN